Symbiosis Productions

Symbiosis Productions Game Engine System - Console Edition (Eng, under utveckling)

SPGESCE är motorn som används i A Lost Legend och är baserat på Windows Console system.